Vrácení ŘP

  • V naší autoškole můžete absolvovat přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu skupin AM, A1, A2, A, B 
  • V rámci přezkoušení z odborné způsobilosti absolvuje každý žadatel testy a praktické jízdy
  • V ceně jsou zahrnuty 3 výcvikové hodiny
  • Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu lze absolvovat až po vypršení trestu. 

 co budu potřebovat:

  • Žádost o přijetí k výuce a výcviku
  • Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
  • Výpis z karty řidiče vydaný obecním úřadem v místě trvalého bydliště (výpisy ze systému CzechPoint nelze akceptovat)
  • Dopravně psychologické vyšetření. Dopravní psychotesty jsou nutné k vrácení řidičského průkazu (nikoliv k přezkoušení) a jsou platné po dobu 1 měsíce, proto doporučujeme nevykonávat je před přezkoušením

Nevíte si s něcím rady? Kontaktujte nás na telefonním čísle 777 084 229, poradíme vám, jak postupovat.